Har du overblik over de fremtidige omkostninger til vedligeholdelse af din bolig?

Hvad skal der til for at vedligeholde den nuværende standard og hvordan skal ressourcerne prioriteres i den

fremtidige drift af boligen? Besvarelse af disse spørgsmål kan være med til at sikre, at kommende års

projekter på boligen prioriteres i den rigtige rækkefølge og sikrer den mest økonomiske anvendelse af

ressourcerne.

I private udlejningsejendomme er der lovgivet omkring, at der skal foreligge vedligeholdelsesplaner for

ejendommen. Men det kan være en lige så god ide, at have en plan for en privat bolig.

EnergiConsult kan hjælpe dig i mål med vedligeholdelsesplan på din bolig.

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med vedligeholdelsesplaner i bl.a. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.