EnergiConsult tilbyder termografering:


En termografering af ejendommen viser tydeligt – og uden indgreb på bygningen – alle områder med mangelfuld isolering, kuldebroer, fugtskader og evt. fugtig isolering.

Før og efterbilleder vil være en klar dokumentation og kontrol for veludført isoleringsarbejde.

  1. Udvendig termografering af bygningen med billeder af facade, vinduer, døre, udhæng, sokkel og tag (4-6 billeder i kortfattet rapport).
  2. Udvendig og indvendig termografering af bygningen, hvor detaljer som samlinger mellem gulv og væg samt væg og loft medtages og beskrives i en detaljeret rapport med forslag til forbedring.

EnergiConsult tilbyder Blowerdoor test (tæthedsprøvning af huse)

En tæt bygning holder på varmen og hindrer problemer med råd og skimmelsvamp i konstruktionerne.

Bygningsreglementets krav er høje og mange kommuner kræver test og dokumentation på tætheden i nyopførte bygninger før udstedelse af ibrugtagnings godkendelse.

  • Blowerdoor test af nye bygninger med rapport til dokumentation af overholdelse af tæthedskrav
  • Opfølgning med fejlfinding i klimaskærm
  • Blowerdoor test af nye og eksisterende bygninger med termografisk dokumentation af utætheder

Kontakt EnergiConsult for et tilbud eller uforpligtende snak om termografering og blowerdoor test

Vi arbejder med termografering i bl.a. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.