De fleste boliger opføres i dag med et mekanisk ventilationsanlæg, hvor ventilationsanlægget skal sørge for

tilstrækkelig og korrekt ventilation af bygningen.

Anlægget er fra fabrikken indstillet med en fabriksindstilling, og med manglende indregulering af anlæg og

ventiler, vil der sandsynligvis være både ubalance i ventilationen og luftmængderne i de enkelte rum vil

ikke være korrekt indstillet.

Manglende eller ukorrekt indregulering af ventilation/ventilationsanlæg vil medføre større energiforbrug til drift af

anlæg og opvarmning samt give komfortproblemer i boligen.

EnergiConsult kan indregulere dit anlæg, så du får det optimale ud af investeringen i anlægget. Både

økonomisk og komfortmæssigt.

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med indregulering af ventilation i bl.a. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.