EnergiConsult er certificeret energimærkningsvirksomhed og ISO 9001 godkendt til energimærkning af alle typer bygninger – fra énfamiliehuse til store boligejendomme. Således udfører vi også alle obligatoriske (lovpligtige) energimærkninger under EMO.

Alle ejendomme over 1000 m2 som udlejes skal have udført energimærkning hvert 10. år

  • Ved udlejning og salg skal alle ejendomme ned til 60 m2 have gyldigt (max. 10 år gammel) energimærke.
  • Alle boliger, der annonceres til salg skal have et gyldigt energimærke for at ejendomsmægleren må vise boligen i en annonce.

Er du i tvivl om din ejendom er omfattet, kontakt da EnergiConsult for vejledning og evt. uforpligtende tilbud.

Hvis du selv ejer er benytter bygningen

Regelmæssig energimærkning af store ejendomme.

Flerfamiliehuse – og i det hele taget alle bygninger over 1.000m2 der helt eller delvist udlejes, der ikke benyttes til produktion, skal energimærkes regelmæssigt hvert 10. år uanset, om der finder et salg sted eller ej. Reglerne for regelmæssigt energimærkning af bygninger gælder både bygninger, der anvendes til erhvervs formål samt bygninger, der anvendes til bolig (ejer-, leje-, og andelsboliger).

Hvis du selv ejer og udlejer bygningen

Energimærkning ved udlejning og overdragelse af andel/anpart

Der er krav om energimærkning ved hel eller delvis udlejning af bygning eller overdragelse af andel eller anpart.

Reglerne gælder, når bygningen der udlejes eller overdrages, er 60m2 eller derover.

Det vil i praksis sige, at næsten alle bygninger der ikke anvendes til produktion skal energimærkes ved udlejning.

Reglerne for energimærkning ved forskellige former for ejendomme:

I de efterfølgende afsnit findes en beskrivelse af forskellige ejendomme og reglerne herfor. Er du i tvivl om din ejendom er omfattet, kontakt da venligst EnergiConsult, så vil vi gerne vejlede og giver også gerne et uforpligtende tilbud på opgaven.

Det er lovpligtigt at fremlægge en ejendomsenergimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges Det er ejerforeningen, der er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed for de ejere, som ønsker at sælge deres lejlighed En energimærkning er gyldig i 10 år.
Række-, kæde og dobbelthuse skal energimærkes ved salg efter reglerne for énfamiliehuse Alternativt kan bebyggelsen energimærkes samlet efter reglerne for flerfamiliehuse Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder, er det ejerforeningen, der er forpligtet til at stille en gyldig
Det er lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et énfamiliehus på 60 m2 og derover skal sælges Det er sælgers pligt at sørge for, at køber inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom En energimærkning er gyldig i 10 år. Vi har arbejdet med energimærkning i bl.a. flg. byer og områder:  Skive, Thisted, Nykøbing Mors, Thy og Salling.
Det er lovpligtigt, at nye bygninger på 60 m2 og derover energimærkes Energimærkningen indsendes til kommunen inden ibrugtagning Det påhviler bygherre at få foretaget denne første energimærkning af ejendommen og stille den til rådighed for de kommende ejere I mange tilfælde kræves der ud over energimærket også en attest på bygningens tæthed- en blowerdoortest. Den kan EnergiConsult også udføre.
Sommerhuse skal ikke længere energimærkes.

På energistyrelsens hjemmeside findes uddybende oplysninger om energimærkning: klik her

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med energimærkning i bl.a. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.