Vedligeholdelsesplan

Med en vedligeholdelsesplan får bygningsejer et godt redskab til prioritering af indsatsen omkring vedligeholdelse og renovering af bygningerne, som i sidste ende gerne skulle kunne sikre en korrekt anvendelse af foreningens budgetter til bygningsdrift.

Vedligeholdelsesplaner indeholder en grundig beskrivelse af ejendommens nuværende tilstand hvor fokusområder vil være eventuelle skader eller tegn på forestående skader, samt den almindelige vedligeholdelse af ejendommen.

Vedligeholdelsesplaner indeholder en gennemgang og beskrivelse af følgende punkter:

 • Tagkonstruktioner
 • Klimaskærm på facader og gavle
 • Indvendige konstruktioner
 • Konstruktioner i terræn, herunder støttemure, rækværk, lyskasser m.v.
 • Udenomsarealer
 • Vinduer og døre
 • Kældre
 • Trapper
 • Tekniske installationer som varmecentral, radiatoranlæg, faldstammer m.v.
 • Ventilation
 • Isolering

På baggrund af den tekniske gennemgang udarbejdes en rapport, som indeholder:

 • Beskrivelse af eventuelle skader og svigt
 • Beskrivelse af bygningsdele
 • Prisoverslag på udbedring af skader
 • Prioritering af vedligehold på ejendommen
 • 10-årig budgetplan

Ejer du en udlejningsejendom med mere end 6 lejemål i en reguleret kommune, er du forpligtiget til at få udarbejdet en 10-årig vedligeholdelsesplan med en årlig revidering.

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med vedligeholdelsesplaner i b.la. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.