Trykprøvning af nye bygninger

Uanset om du er håndværkermester og har ansvaret for opførelsen af en ny bolig eller entreprenør med et større bygningskompleks har EnergiConsult en løsning på dokumentation af bygningens tæthed.

Vi udfører trykprøvninger på alle typer ejendomme/bygninger – store som små.

Alle nyopførte bygninger skal overholde bygningsreglementets krav til tæthed. I BR2015 er kravet 1,0 l/s pr. m² og bygges ejendommen efter BR2020 er kravet til tæthed 0,5 l/s pr. m² .

Hvornår:

Flere vælger at få lavet en forprøve at tætheden, inden det sidste af klimaskærmen monteres. På den måde kan eventuelle utætheder ofte udbedres inden det vil kræve demontering af eksempelvis lofter etc.

Den endelige trykprøvning foretages ofte i forbindelse med, at bygningen er klar til færdigmelding og samtidig med, at der skal laves bygningsgennemgang for energimærkning.

Hvordan:

Flere vælger at få lavet en forprøve at tætheden, inden det sidste af klimaskærmen monteres. På den måde kan eventuelle utætheder ofte udbedres inden det vil kræve demontering af eksempelvis lofter etc.

Den endelige trykprøvning foretages ofte i forbindelse med at bygningen er klar til færdigmelding og samtidig med, at der skal laves bygningsgennemgang for energimærkning.

Hvorfor:

Tætheden af bygninger har betydning for bygningens energiforbrug. Utilsigtet luftskifte gennem utætheder medfører et forøget energiforbrug til opvarmning af den luft der strømmer ind. Et andet vigtigt argument for at lave tætte konstruktioner er, at man minimerer risikoen for mug og svamp i konstruktioner, idet der ved en tæt bygning ikke strømmer varm luft ud i konstruktionerne. Når varm luft møder kold luft, opstår der fugt i konstruktioner, og dermed rette betingelser for mug og skimmelsvamp.

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med trykprøvninger af bygninger bl.a. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.