Indregulering og rensning af ventilation

De fleste erhvervsejendomme har i dag et ventilationsanlæg, til at sørge for et korrekt luftskifte i alle lokaler og at luftkvaliteten i lokalerne er god og komfortabel.

Men er anlægget korrekt indstillet?

Mange ventilationsanlæg har ikke de korrekte indstillinger af luftmængder og det kan medføre

komfortgener og alt for stort energiforbrug.

Ved for høje ventilationsmængder vil energiforbruget til genopvarmning af erstatningsluft stige markant og der vil især om vinteren kunne opleves komfortgener i form af tør luft – samt naturligvis trækgener.

Så det er vigtigt, at ventilationsanlægget er korrekt indstillet. Både af hensyn til energiforbruget og indeklimaet.

Hvad med ventilationskanalerne. Mon de er rene?

Når ventilationsanlægget har været i drift i en periode, vil der afsættes støv og snavs i kanaler og armaturer. Snavs i kanaler, armaturer og på ventilatorer medfører et forøget energiforbrug. Yderligere vil beskidte ventilationskanaler have en negativ indvirkning på indeklimaet, idet der er mulighed for bakterievækst og skimmelsvamp i rørsystemet. Så det er vigtigt at rense ventilationsanlæg og kanaler en gang imellem.

EnergiConsult samarbejder med erfaren udbyder inden for ventilationsrensning og kan således tilbyde både rensning og indregulering af ventilationsanlæg.

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med rensning og indregulering og indregulering af ventilationsanlæg i b.la. flg. områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.