Energisyn

Det er lovpligtigt for store virksomheder* at få foretaget et energisyn, senest 5. december 2015, og herefter hvert 4. år.

Ved et energisyn skal minimum 90% af virksomhedens energiforbrug til bygningsdrift, processer og

transport kortlægges og beskrives.

Selvom et energisyn kun er lovpligtigt for store virksomheder, kan de fleste virksomheder få udbytte af et energisyn. Som tommelfingerregel kan det betale sig, at gennemføre et energisyn, hvis den årlige energiomkostning er større end 100.000 kr. (Kilde: Teknologisk)

Med et energisyn får virksomheden:

  • Kortlagt mulighederne for at nedsætte og/eller omlægge energiforbruget.
  • Øget energieffektivitet og energibesparelser der kan øge konkurrenceevnen og giver synlighed på bundlinjen.
  • En energihandlingsplan med mulighed for at prioritere indsatsen.
  • Reduktion af miljøbelastninger og samtidig en økonomisk besparelse.
  • Overblik over hvor i virksomheden energien og omkostningerne hertil bruges.
  • Overblik over og mulighed for indsats mod tomgangstab.
  • M.m.

EnergiConsult er naturligvis med lige så langt som virksomheden ønsker det. Indhentning af tilbud og projektstyring ved gennemførelse af besparelsesforslag kan være en naturlig og oplagt fortsættelse af arbejdet. Ligeledes er ”tilskud til energibesparelser” et naturligt indhold i EnergiConsults rådgivning, hvor vi sørger for dokumentation og salg af de energibesparelser der realiseres i virksomheden.

*Lovgivningen dækker alle store virksomheder i EU og dækker alle virksomheder med mere end 250 medarbejdere globalt og som har en omsætning
på mere end 375 mio. kr. eller en balance på mere end 320 mio. kr.

Kontakt Energiconsult nu

Vi arbejder med energisyn i bl.a. flg. byer og områder: Thisted, Skive, Nykøbing Mors, Thy og Salling.